Výtvarná soutěž

Dům zahraniční spolupráce již pátým rokem vyhlásil výtvarnou soutěž. Každým rokem je zvoleno jiné téma, ke kterému soutěžící zasílají své příspěvky. V roce 2016 bylo tématem soutěže: Mýtické a mystické bytosti, bohové a hrdinové, nadpřirozeno i tajemno, kouzla a čáry mezi námi.

Soutěž byla určena pro mateřské školy, základní školy, střední školy, vzdělávací instituce a neziskové organizace.

Soutěž byla rozdělena do 5 kategorií:

  • žáci do 7 let
  • žáci do 15 let
  • žáci a studenti 15-18 let
  • studenti starší 18 let
  • dospělí

Zpracované příspěvky mohli zasílat jednotlivci nebo skupiny, technika a materiál byl libovolný.

Registrace byla omezená maximálním počtem 100 přihlášek a každá úspěšně přihlášená instituce získala podporu od Domu zahraniční spolupráce ve formě výtvarných potřeb.

V minulých ročnících byla vyhlášena tato témata: